Xin ngài hãy tha cho chồng tôi. và điều gì đó dường như thật không thể tin được, có điều gì đó trong ánh mắt hiểu biết của cô ấy mách bảo tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy thích nó….và anh ấy cảm thấy nó trong bụng mình….. Anh ấy lắc mình để cố lấy cuốn tạp chí ra khỏi người tôi và điều duy nhất anh ấy làm được là làm càng ngày càng kích thích tôi, cho đến khi anh ấy bỏ cuộc và ngồi lên trên dương vật của tôi, đặt Conchita của mình lên người anh ấy, và trong mỗi câu hỏi anh ấy hỏi tôi, anh ấy đi theo cô ấy bằng một chuyển động, và ánh mắt của anh ấy đã rất trực tiếp. …Anh ấy muốn cái gì đó, điều đó là hiển nhiên!!! Đột nhiên anh ấy nói rằng anh ấy rất buồn ngủ, và anh ấy ném mình trở lại, dùng dương vật của tôi làm gối, điều mà lúc đó chưa từng có trước đây…

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi