Thầy giáo chủ nhiệm móc lồn nữ sinh. Chúng tôi đã xin phép bố mẹ rằng chúng tôi muốn quay trở lại. Họ hét lên trời, nhưng chúng tôi đã che chắn mọi phía: chúng tôi có nhà ở đó, cuộc sống rẻ hơn ở Tây Ban Nha, cả gia đình chúng tôi đều ở Argentina, bạn bè, mùi hương, câu lạc bộ, xe buýt, sân bóng đá. Boca, Chalchas – điểm yếu của ông già – và điệu tango. Vâng, chúng tôi đã đánh thấp. Chúng tôi rất thích Madrid, nó đã đón nhận chúng tôi rất tốt, nhưng vùng đất này rất khó khăn. Cuối cùng, sau vài ngày, họ đã đồng ý với chúng tôi. Chúng tôi đến đây vài ngày sau khi đón năm mới ở Tây Ban Nha. Chúng tôi trở lại ngôi nhà mà chúng tôi đã bỏ hoang một năm trước. Họ đã thay đổi một số thứ, không nhiều, nhưng mọi thứ gần như vẫn như cũ. Những người hàng xóm đều giống nhau, quanh co và garcas, giống nhau.

Thầy giáo chủ nhiệm móc lồn nữ sinh

Thầy giáo chủ nhiệm móc lồn nữ sinh