Tag: Yume Mituki

Bữa tiệc giữa mùa hè cùng các cô nàng

Bữa tiệc giữa mùa hè cùng các cô nàng. vì vậy tôi đã đi vào và nhìn thấy bạn và. .. và... à, tôi vô tình nhìn thấy bạn, tôi không biết chuyện này xảy ra như thế nào, anh ấy nói, hầu như không phản ứng gì và che mặt để...