Tag: WAAA-248

Nữ y tá tốt bụng luôn giúp đỡ bệnh nhân

Nữ y tá tốt bụng luôn giúp đỡ bệnh nhân. Bạn biết đấy, Miguel, hãy cư xử tốt vào ngày mai. Vâng thưa mẹ. Tạm biệt đẹp trai. Sáng hôm sau, tôi ngủ như một con thú và rất khó thức dậy. Miguelito... Miguelito, tỉnh dậy l...