Tag: Vợ Chồng

Vợ chồng địt nhau nước chảy lênh láng

Vợ chồng địt nhau nước chảy lênh láng. Đây là điều mà một ngày nào đó có thể lặp lại... nhưng tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian... Phải không? - Chắc chắn rồi cưng. Tôi không có mong muốn đưa bất cứ ai vào mối quan hệ c...