Tag: Tojo Natsu

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng. Vì Edgar có chìa khóa nên anh ấy bước vào không gây ồn ào, hoặc tôi rất quan tâm đến tạp chí, thực tế là tôi không nghe thấy anh ấy vào, tôi đã nhận công việc nhưng có vẻ như anh...