Tag: STARS-710

Chuyến công tác nhớ đời của em nhân viên mới

Điều này đánh thức tôi dậy. Tôi nhanh chóng đẩy Quyên ra và nói - anh đang làm gì vậy... Bà và anh trai đang ngủ bên ngoài. Nếu anh ấy thức dậy, có rắc rối. Quyên nói - đừng lo...sẽ không có ai thức dậy đâu. Bạn có th...