Tag: STARS-709

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình

Vì vậy anh ấy đã khuyến khích tôi làm người chịu trách nhiệm kể lại câu chuyện của anh ấy. Lúc đầu, tôi viết nó ở ngôi thứ ba để thêm một số yếu tố trang trí cho câu chuyện, nhưng anh ấy đã từ chối vì anh ấy thích tôi...