Tag: SSIS-652

Nhật ký những ngày sống cùng thần tượng

Nhật ký những ngày sống cùng thần tượng. Tôi đang vặn vẹo cắn vào mông tôi và mẹ tôi nhìn thấy tôi. Tôi nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi hậu môn của mình và dừng lại và nhìn mẹ rất lo lắng. Mẹ cứng người ở đó và tôi p...