Tag: SSIS-637

Lỡ chuyến tàu và phải ngủ nhờ nhà đồng nghiệp

Tôi cảm thấy bẩn với vòi nước của mình trong miệng của tôi. Dương vật của anh ta cũng có mùi rất khó chịu. Lâu lắm rồi hai người họ mới được hưởng thụ như thế này, trong khi tôi cũng đã ngã một lần. Nhưng hai người họ...