Tag: SPRD-1317

Gặp lại tình cũ năm xưa và cái kết

Anh ta bắt tôi làm điều đó, tôi đưa cho anh ta ít quần áo và anh ta dùng quần áo đó trói tay tôi vào thành giường. Bây giờ anh ấy là chủ nhân của ý chí của riêng mình. Anh ấy mang cho tôi dầu mù tạt từ nhà bếp. Anh ấy...