Tag: Ryo Ayumi

Vietsub
Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt

Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt

Khi con trai cưng bị bạn bè bắt nạt. Nên sau một tháng chồng mất tôi thấy mình lại khao khát được quan hệ tình dục, tôi cảm thấy hoàn toàn cần được thỏa mãn. Đó là lúc tôi đã làm điều sai trái nhất mà tôi có thể nghĩ ...

Vietsub
Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi. và điều gì đó dường như thật không thể tin được, có điều gì đó trong ánh mắt hiểu biết của cô ấy mách bảo tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy thích nó....và anh ấy cảm thấy nó trong bụng mình.....