Tag: Ren Azumi

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi. Ngay lúc đó, trước sự ngạc nhiên của cô ấy, tôi nắm tóc cô ấy và đưa cô ấy ra khỏi con cặc của mình, dòng sữa thứ hai và thứ ba của tôi bắn vào má và cổ cô ấy. Tất cả đi...