Tag: PRED-459

Em vợ an ủi anh rể trong khách sạn

Em vợ an ủi anh rể trong khách sạn. Chà, sau 6 tháng “sống trong tội lỗi”, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, hòa thuận, làm việc chăm chỉ và bản thân cũng được hưởng thụ. Bảy tháng sau khi chúng tôi kết hôn, tôi thấy Katia ...