Tag: PRED-446

Buổi đầu hẹn hò nhưng em ấy muốn đi khách sạn

Một tuần trăng mật tuyệt đẹp. Ale lên phòng và thay đồ, mà không tạo ra bất kỳ chuyển động nào để không gây ra cực khoái mà cả hai chúng tôi đều muốn trì hoãn mà không cần thảo luận trước đó. Sau đó, tôi quay người và...