Tag: Phụ Nữ

Mong muốn được lên đỉnh của người phụ nữ

Mong muốn được lên đỉnh của người phụ nữ. Nhìn miệng mẹ chồng tôi trên giường, với ánh sáng hắt qua ô cửa sổ, tôi thấy mắt bà nhìn vào hư không, thái độ xa xăm, chắc chắn đang suy nghĩ điều gì bà sẽ làm. Không nghĩ ng...