Tag: NHDTB-327

Chịch những người phụ nữ đã có gia đình

Tôi nói - nếu bạn không phiền, tôi sẽ đưa bạn đến nhà ga. Cô ấy nói - không, tôi sẽ đi. Sau đó, tôi cũng hỏi lần thứ hai, và cô ấy nói có. Tôi lấy túi của cô ấy và đi với cô ấy. Và sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện...