Tag: Nhà Nghỉ

Anh Grap trở khách vào nhà nghỉ làm nháy

Anh Grap trở khách vào nhà nghỉ làm nháy. giống như một cô gái tóc vàng nhưng gầy hơn, Lucia, và Lux với một cô gái tóc nâu tên là Cintia. Tất cả chúng tôi đã ly thân và vì tôi là chủ sở hữu của chiếc xe nên tôi ở tro...

Gạ kèo rủ người yêu thằng bạn đi nhà nghỉ

Gạ kèo rủ người yêu thằng bạn đi nhà nghỉ. Tôi nghĩ rằng cô ấy không nhận ra điều đó, cho đến khi tôi thoáng thấy cô ấy đang nhìn vào gói hàng và tay tôi đang cử động. Nhưng tôi không làm gì cả. Vợ tôi đến và tôi phải...