Tag: Natsuki Takeuchi

Em nhân viên ngọt nước và tên giám đốc háo sắc

Kể từ đó, tôi lọt vào tầm ngắm của vợ. Bây giờ mỗi khi cô ấy có việc gì, cô ấy thường nói với tôi. Bây giờ tôi thường đến muộn chỉ để nhận tín hiệu từ bà Nikita. Tôi đã từng nói chuyện vui vẻ với người phụ nữ và cô ấy...