Tag: NACR-639

Gặp lại mối tình đầu sau bao nhiêu năm

Gặp lại mối tình đầu sau bao nhiêu năm. Sau khi vợ tôi qua đời...tôi đã tự ngăn chặn tình dục của mình...chúng tôi cảm thấy đồng nhất với nhau đến nỗi trong gần một năm sau khi cô ấy mất tích, tôi không còn hứng thú q...