Tag: Misa Kudou

Anh trai ngủ chung phòng cùng em gái họ và cái kết

Sau khi thưởng thức một lúc, tôi đã uống vì nó được thực hiện một cách công khai ở đó. Nguyệt cũng bắt đầu uống nhiều rượu. Nhưng tôi đã phải uống hết một hơi...vì mọi người ở đó cũng là người nhà. Bất cứ khi nào tôi ...