Tag: MIDV-420

Đắng lòng khi nhìn Crush bị địt tập thể

Đắng lòng khi nhìn Crush bị địt tập thể. "Tôi đã nói với chú rằng tôi sẽ chăm sóc cho chú thật tốt." Một ngày cuối tuần mùa hè, chúng tôi đến nhà gỗ của vợ chồng tôi trên núi, bạn gái của tôi, người đã và vẫn có một t...