Tag: Iori Tsukimi

Công việc điều dưỡng chăm sóc cho người già

Tuyền cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó từ đôi mắt của Hồng, và Tuyền bắt đầu lợi dụng điều này. Thôi thì thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Người ta nói rằng gà trống sinh ra âm hộ, bất kể âm hộ tự cứu mình như thế nào, ...