Trong thời gian đó, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh ấy không quan tâm đến thời gian của những điều này. Cuối cùng hai người đứng dậy ra về. Fujiura-Ruchi, tôi nghĩ chúng ta nên tạm dừng. Lần này có lẽ sẽ không trôi qua… chúng ta đã nói chuyện như thế này. Ruchi- Vâng, Fujiura… Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vừa nói cô vừa ôm Fujiura và tựa đầu vào vai Fujiura. Cô ôm anh như thế trong hai phút. Rồi sau một lúc, cả hai bắt đầu nhìn vào mắt nhau. Xem khi môi họ gặp nhau và không biết gì. Fujiura ngậm lấy môi Luchi. hôn cô thật mạnh. Lu Qi cũng đang cho anh ta câu trả lời tương tự.

Sung sướng cùng hai người đẹp vú to hàng múp

Sung sướng cùng hai người đẹp vú to hàng múp